Home

WILCACCORA (Uncaria tomentosa)

Uncaria tomentosa (Willd. DC), obok U. guianensis, jest rośliną o ogromnej popularności w fitoterapii światowej. Bardziej znana jest pod nazwą „Wilcaccora” lub „Vilcacora”, „una de gato” czy cat’s claw. Jest ona lianą z rodziny Rubiaceae, rosnącą w tropikalnych lasach Ameryki Środkowej i Południowej oraz w Azji i Afryce. Jest jedną z najpopularniejszych peruwiańskich roślin leczniczych, a preparaty uzyskane z jej kory, liści czy korzeni są od wieków podstawą tradycyjnej medycyny tamtych rejonów.

 

Zgodnie z aktualną wiedzą szerokie spektrum działania Wilcaccory tłumaczy się występowaniem w niej unikalnych w świecie roślinnym indolowych i oksoindolowych alkaloidów. Związki te w zależności od budowy podzielono na dwie grupy: alkaloidy pentacykliczne (POA) i tetracykliczne (TOA). Austriacki etnofarmakolog Keplinger jako pierwszy zidentyfikował kilkanaście tych alkaloidów oraz określił ich aktywność biologiczną. Wyróżnić tu można np. pentacykliczną mitrafilinę, izomitrafilinę, pteropodynę (unkaryna C), izopteropodynę (Uncaryna D), speciofilinę (Uncaryna D) oraz unkarynę F, a także alkaloidy tetracykliczne jak rynkofilina, izorynkofilina, korynokseina, rotundifolina i in.

Stwierdzono, że POA są odpowiedzialne za nieswoistą i komórkową odpowiedź immunologiczną i są cytostatykami w stosunku do komórek nowotworowych. Natomiast TOA oddziaływują na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, obniżają poziom cholesterolu i agregację płytek krwi. Obie grupy działają w stosunku do siebie antagonistycznie, czego efektem jest niekorzystny wpływ TOA na aktywność farmakologiczną POA. Świadomość tego pozwala na wyprodukowanie preparatów z przewagą POA lub TOA. Produkcja preparatów z określoną zawartością alkaloidu wymaga jednak stałej kontroli surowca za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS).

Określona aktywność biologiczna Wilcaccory zależna jest jednak nie tylko od alkaloidów ale współistniejącego kompleksu substancji zawartych w jej tkankach, co określane jest synergizmem, a polega na zróżnicowanym działaniu na układy biologiczne. Wilcaccora zawiera więc szereg innych związków współdziałających z alkaloidami. Należą do nich:

 • polifenole – proantocyjanidyny, taniny fenolowe i katechinowe;
 • sterole – stigmasterol, kampesterol, 5-a-karboksystruktozydyna;
 • glikozydy kwasu chinowego;
 • triterpeny i ich pochodne – kwas ursolowy i oleanowy.

Związki te działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, usuwają z komórek reaktywne formy tlenu uszkadzające DNA i działają ochronnie na naczynia krwionośne. Pewne z nich w dużych ilościach mogą być szkodliwe, np. taniny działają na układ pokarmowy w związku z czym nadmiar ich trzeba usuwać. Trzeba też zdecydowanie stwierdzić, że tylko standaryzacja produktów Wilcaccory zapewnia bezpieczeństwo i ich wykorzystanie terapeutyczne z eliminacją skutków niepożądanych.

Sprzyja temu z jednej strony coraz większe społeczne zrozumienie powyższego faktu, a z drugiej bardzo dynamiczny rozwój technik laboratoryjnych i metod analitycznych z zakresu biologii molekularnej, z ukierunkowaniem fitochemicznym.

Opracowania z tego zakresu prowadzone są przez Prof. Krzysztofa Gulewicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Towarzyszy temu też duży postęp w zakresie doboru testów biologicznych, komputerowego opracowania uzyskanych danych i ustalenie wzajemnej ich kompatybilności oraz dobór testów najwłaściwszych. Na tej zasadzie w Zakładzie Ekotoksykologii UW, pod kierunkiem Prof. Mieczysława Kurasia stosowany jest bardzo dogodny i szeroko stosowany test Allium.

W zakresie badania działania ekstaktów z Wilcaccory dodatkowo posługiwano się testem ludzkich białaczkowch komórek Hl 60.

Uzyskane wyniki z zakresu inhibicyjnego działania ekstraktu z liści Wilcaccora na proliferacyjną aktywność komórek testu Allium i Hl 60 ilustrują dwa poniższe wykresy.

Wykres1Wykres2

Wykazują one, że w zakresie stężeń wodnego ekstraktu Wilcaccory (1–8 mg/ml), inhibicja podziałów komórkowych obu testów jest bardzo zbliżona. Wyniki te jak i szeregu innych badań  uzyskanych w oparciu o powyższe testy komórkowe oraz wyniki wielu innych polskich i światowych badań są w pełni miarodajne, aby nie tylko uznać Wilcaccorę za bardzo cenny inhibitor aktywności mitotycznej, ale w ogóle za jedną z najwspanialszych, prozdrowotnych roślin naszego  globu.

REISHI (Ganoderma lucidum)

Reishi to niezwykły grzyb znany również jako „Czarodziejska Roślina”. Od 4 tysięcy lat tylko ten jeden gatunek został bardzo szeroko udokumentowany. Reishi jest podstawczakiem z rodziny żagwiowatych. W przyrodzie występuje stosunkowo rzadko np. w Azji, Ameryce Południowej i Północnej i w Europie gdzie, w naturze rośnie w górach na obumarłych pniach, a także na drzewach, w miejscach gęstego zalesienia i dużej wilgotności.

Współcześnie najczęściej jest hodowany i wykorzystywany głównie w celach zdrowotnych.

Występuje w różnych odmianach (czerwony, fioletowy, niebieski, żółty, czarny i biały), z których najceniejsza pod względem zdrowotnym jest odmiana czerwona. Jaskrawo błyszczący, o kolorze burgundzkiej czerwieni – Reishi – posiada ponad 200 niezbędnych dla człowieka składników odżywczych i jest najlepszym zdrowotnym pokarmem, jaki wytworzyła dotychczas natura. Jak żaden inny grzyb czy roślina jest bogaty w: german, triterpeny, genodermy, antyoksydanty, aminokwasy oraz inne substancje. Potwierdziły to szerokie badania przeprowadzone przez wiele naukowych placówek na świecie. Pierwsze chińskie opisy grzybka Ling Zhi, w Japonii zwanego Reishi, pojawiły się w III wieku p.n.e. W tych czasach był on dostępny tylko dla władców i najbogatszych rodów. Przez chińskich cesarzy został uznany za królową roślin leczniczych i stał się ich jedyną własnością. Wierzyli, że dzięki niemu ich dynastie będą nieśmiertelne.

W najstarszym chińskim tekście medycznym „Sheng Nong” Reishi występuje jako najbardziej niezwykła roślina lecznicza, uwielbiana jak żadne inne źródło wartości odżywczych. Obecnie w Chinach uznawany jest za zdrowotny preparat „na wszystkie dolegliwości”. Najbardziej aktywną farmakologicznie częścią grzyba są zarodniki. Wykazują one około 75-krotnie wyższą aktywność niż owocniki i grzybnia. Są one bogate m. in. w białka, aminokwasy, polipeptydy, polisacharydy, terpeny, witaminy oraz organiczny german.

Stare opracowania chińskie i ich obecne potwierdzenia stwierdziły dobroczynny wpływ Reishi na zdrowie człowieka i udowodniły, że polisacharydy są podstawowym czynnikiem wpływającym na utrzymanie równowagi w organizmie oraz przedłużenie jego życia. Grzyb ten zawiera ponad 100 antyoksydantów odnawiających komórki ludzkiego ciała. Najczęściej wymienianymi składnikami Reishi są witaminy i składniki mineralne m. in. żelazo, magnez, wapń, cynk, miedź, mangan i wymieniany już german. Jednak szczególnie ważna jest obecność polisacharydów i trójterpenów.

1. Polisacharydy odgrywają najistotniejszą rolę pod względem farmakologicznym. Wyizolowano ponad 200 rodzajów polisacharydów, z których najważniejsze są b-D-glukany, związane z aminokwasami i wykazujące silne działanie przeciwnowotworowe i przeciwradiacyjne. Zwiększają one poziom interferonu, który podnosi odporność organizmu, niszczą wolne rodniki, wspomagają wytwarzanie komórek typu B produkujących przeciwciała, przyczyniają się również do zwiększenia ilości makrofagów, które wspomagają działanie leukocytów, wpływają na usprawnienie syntezy DNA, RNA i białek w wątrobie, szpiku kostnym oraz we krwi.

2. Triterpeny typu lanostanu, inaczej zwane kwasami ganoderenowymi (m. in. kwas ganosporowy A). Obniżają one poziom cholesterolu, a poprzez produkcję angiotensyny zmniejszają skurcz naczyń krwionośnych, działają przeciwbólowo, detoksykacyjnie, chronią wątrobę i zabijają komórki NT.

3. Adenozyna – może zmniejszać lepkość krwi, przyśpieszać jej obieg i usprawniać zaopatrzenie serca, mózgu oraz powstrzymywać akumulację płytek krwi.

4. Inne składniki – rybozydeanina (przeciwdziała niedotlenieniu organów i tkanek), adenina (redukuje cholesterol), alkalia Reishi (łagodzi stany zapalne, zwiększa przepływ krwi w tętnicach wieńcowych), lakton A (obniża poziom cholesterolu) i błonnik Reishi (redukuje cholesterol LDL, zapobiega zakrzepicy mózgowej, niedotlenieniu oraz miażdżycy tętnic).

Ten niezwykły grzyb dzięki tak bogatemu składowi pomaga regulować pracę całego organizmu, zapewniając poprawne funkcjonowanie podstawowych organów wewnętrznych: serca, wątroby, płuc, trzustki i nerek.

 • Bezpośrednie działanie ekstraktów Reishi to:
 • wspomaganie układu odpornościowego i wzmacnianie sił witalnych oraz energii organizmu człowieka;
 • polepszenie procesu zmiatania wolnych rodników i usprawnienie efektu antyoksydacyjnego;
 • redukcja zmęczenia i poprawa wydajności organizmu;
 • podnoszenie komfortu życia osób cierpiących na alergię dróg oddechowych i astmę oskrzelową;
 • wzmacnianie pracy komórek odpornościowych z jednoczesnym zapewnieniem lepszej profilaktyki i powrotu do homeostazy;
 • wspomaga organizm przed infekcjami wirusowo-bakteryjnymi;
 • działanie detoksykacyjne i opóźniające proces starzenia;
 • wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia, poziomu cholesterolu, trójglicerydów i glukozy we krwi;

Reishi jako suplement diety wzmacniający organizm ma olbrzymie znaczenie czynnika osłaniającego przed niekorzystnymi wpływami czynników zewnętrznych, infekcjami, niekorzystnym wpływem stresów, a ponadto pomaga w powrocie do równowagi, pełni sił, chroniąc go przed przedwczesnym starzeniem i skutkami niedomagań zdrowotnych.

Przeciwdziała tez osłabieniu układu immunologicznego stanowiącego wstępne źródło wielu najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych.

Reishi jest suplementem o niezwykle szerokim potencjale i szerokim zakresie wspomagającym, profilaktycznym i utrzymującym w stanie dobrej kondycji pomagającej w przezwyciężeniu chorób, powrotu do równowagi fizycznej i psychicznej. Optymalizuje także rozwój ludzi młodych poprzez stabilizowanie emocji, zwiększenie mądrości i zwiększenie pamięci. Przedłuża życie i jego fizyczny i psychiczny komfort.

Poprzez wzmocnienie układu immunologicznego zmniejsza zachorowalność, ułatwia powrót do zdrowia, przedłuża życie i poprawia jego fizyczny i psychiczny komfort. Wzmacnia i reguluje funkcje wszystkich organów i układów, a szczególnie układu odpornościowego.

W kontekście omówionych faktów trudno wyobrazić sobie inne żywe organizmy przysparzające człowiekowi aż tyle zbawiennych (wspaniałych) substancji zdrowotnych.

Docenianie tego, zarówno przez wiele ludzi szukających zdrowotnego wsparcia jak i nasze placówki naukowe, jest coraz powszechniejsze. Doceniają to nawet prestiżowe międzynarodowe instytuty i organizacje, publikując na swoich stronach internetowych (Pub Med) wyniki badań o roślinie Uncaria tomentosa i grzybie Ganoderma lucidum i dokumentując w nich działanie biologiczne oraz ich funkcje farmakologiczne.

Z dużą też satysfakcją możemy odnotować zainteresowania tą problematyką wymienionych już polskich placówek naukowych szczególnie przez Prof. Krzysztofa Gulewicza i Prof. Mieczysława Kurasia. Z satysfakcją odnotowujemy też fakt, że oba wspaniałe preparaty zostały, na wniosek Centrum Ziołolecznictwa w Łomiankach k. Warszawy, oficjalnie dopuszczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego do obrotu na polskim rynku farmaceutycznym, jako suplementy diety spełniające wszystkie wymagane normy/procedury sanitarne!!!!

Placówka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach k. Warszawy ul. Warszawska 71A zajmuje się także dystrybucją szerokiego asortymentu preparatów peruwiańskiej Wilcaccory i chińskiego grzybka Reishi.

Komentowanie jest wyłączone