Badania dotyczące Vilcacory

Prace naukowe poświęcone Uncaria tomentosa wykonane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce

Surowiec do wykonania tych badań został dostarczony  przez
CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71A

Badania w instytucie prof. Kurasia:

https://www.unadegato.pl/pdf/Kuras_2009_Journal-of-Ethnopharmacology.pdf

Komentowanie jest wyłączone.