To Nas Wyróżnia

Zasady naszego Centrum:


• bezustanne dbanie o jakość i czystość naszych produktów, nawet jeśli są przeznaczone dla niewielkiej ilości pacjentów – badanie testem Levana, badania na liniach komórkowych, mikrobiologia, kontrola ilości alkaloidów produktów z kory i liści Uncaria tomentosa (vilcacora); 

• pozostawanie z szacunkiem i wdzięcznością za przekazaną nam podczas pobytu w Peru wiedzę, zebraną przez naszego rodaka o. Edmunda Szeligę, dzięki której uzyskujemy często zadziwiające wyniki w jednostkach chorobowych uznawanych przez medycynę zachodnią za nieuleczalne;

• ścisły kontakt z praktykami, którzy stosują nasze produkty u swoich pacjentów;

• ścisła współpraca z placówkami naukowymi, badającymi wyjątkowość prozdrowotnego działania naszych produktów (Wilcaccora Impulso, Ganomix, Sinergia Unica, Wilcaccora Forte i inne).

Komentowanie jest wyłączone.