Badania naukowe Uncaria tomentosa i wykonane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce

Prace naukowe poświęcone Uncaria tomentosa wykonane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce

Surowiec do wykonania tych badań został dostarczony  przez
CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71A

Komentowanie jest wyłączone.