Uwaga !!!

Uwaga !!!

  1. Preparty Uncariia tomentosa (dostarczane przez IPIFA) i oferowane przez nas Państwu oraz trzy inne preparaty Uncariia tomentosa pochodzące z innych firm, dostępne na rynku polskim, były badane pod wględem zawartości ilościowej i jakościowej alkaloidów (Prof. dr hab. Krzysztof Gulewicz – Instytut Chemii Bioorganiznej PAN w Poznaniu) oraz na aktywność biologiczną testu Allium (Prof. dr hab. Mieczysław Kuraś – Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski). Uzyskane wyniki porównywano z rezultatami preparatu sprowadzonego bezpośrednio z apteki w Limie (preparat standardowy). Jak wykazały wyniki badań, tylko preparat IPIFA posiadał skład ilościowy i jakościowy alkaloidów oraz indeksy mitotyczny i fazowy bardzo zbliżone do preparatu standardowego. Pozostałe preparaty odbiegały od poziomu standardu.
  2. Prace naukowe poświęcone Uncaria tomentosa i wykonane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce na surowcu Uncarii z Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach SPIS PRAC
  3. Uncariia tomentosa stosowana w Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest od 1999 roku, a Ojciec Edmund Szeliga (Polak) korzystał z właściwości w instytucie naukowo-badawczym od 1983 roku, a badał ją przez całe życie i pomógł tysiącom pacjentów.
    Uncariia tomentosa pozyskiwana jest z najczystszych terenów w Peru i zbierana przez fachowców (np. kora Uncarii musi być korą wewnętrzną). Jakość surowca zależy od pory roku zbiorów, nasłonecznienia, sąsiedztwa innych roślin, wysokości n.p.m. na jakiej rośnie. Każda dostawa jest badana pod względem jakości i czystości na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (stała umowa na badanie surowca).
  4. Surowiec sprowadzany z IPIFA nie zawiera żadnych konserwantów i innych dodatków, badania w firmie HAMILTON POLAND Ltd. nigdy nie wykazały żadnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych ani dodatków niedozwolonych środków (narkotyki, środki psychotropowe i inne).

Komentowanie jest wyłączone.